ZNAJDUJESZ SIĘ W: KATALOGU ZBIORÓW

Wszystkie dzieła

KATALOG ZBIORÓW ARTYSTYCZNYCH ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU

Zapraszamy do korzystania z elektronicznego katalogu zbiorów artystycznych Zamku Królewskiego na Wawelu. Zawarta w nim wiedza jest rezultatem pracy wielu pokoleń wawelskich kustoszy. Wawelska kolekcja należy do najcenniejszej części polskiego dziedzictwa kulturowego, decydującej o narodowej tożsamości Polaków. Zasługuje więc na pieczołowitą opiekę i szerokie upowszechnienie wiedzy o niej.

Będziemy wdzięczni za poszanowanie praw przysługujących publikowanym informacjom. Czytelników niniejszego wydawnictwa prosimy by nie wykorzystywali go do celów komercyjnych; prosimy też o powoływanie się na niniejsze źródło.

Katalog, obejmujący wybrane dzieła sztuki i pamiątki historyczne, będziemy systematycznie uzupełniać o nowe pozycje.

X